Tisk

29.12.
2004

Výživa koní s pohybovými problémy

Autor: Ing. Lenka Kerhartová

Při rychlém cvalu je poslední hrudní končetina koně vystavena nárazu až 4,5 tuny. Při maximální rychlosti se síla nárazu blíží k 8200 kg, špatný dopad, eventuálně malá chyba v sekvenci svalových kontrakcí způsobí, že síly působící na přední končetinu přesáhnou hranici 10ti tun. V tomto okamžiku často selže některá z tkání – šlacha, vaz, kost či kloubní chrupavka (Tom Ivers, The Fit Racehorse, 1992).

Klouby sportovních koní Fyzickou zátěží dochází u sportovních koní k opotřebovávání kloubních chrupavek, k poškozování základní kolagenní hmoty chrupavky a k rapidnímu poklesu hladiny glykosaminoglykanů, látek vážících v kloubní chrupavce vodu a zajišťujících její vhodné mechanicko-elastické vlastnosti. Situace se ještě více zhoršuje s přibývajícím věkem koně, kdy dochází k přirozenému úbytku chrupavkového kolagenu a k významnému poklesu produkce vlastních glykosaminoglykanů. Poškození kolagenní hmoty chrupavky a pokles hladiny glykosaminoglykanů má za následek rozvoj degenerativních kloubních onemocnění, nejčastěji osteoartrózy. Vlivem osteoartrózy dochází k deformaci kloubu a k částečné nebo úplné ztrátě jeho funkce. Poškozením kolagenní pojivové tkáně a buněk chrupavky a díky ztrátě proteoglykanů a vody ztrácí kloubní chrupavka svoji elasticitu a kluzkost. Tyto změny se projevují nejprve místní bolestivostí kloubů, později ztuhlostí postiženého kloubu, omezením pohyblivosti a vznikem deformit. Možnosti léčby osteoartrózy Cílem léčby osteoartrózy je utlumit bolest – pomocí nesteroidních antiflogistik – a dále zamezit dalšímu poškozování kloubního systému, normalizovat narušený metabolismus a složení mezibuněčné hmoty, utlumit odbourávání chrupavkové substance, zlepšit výživu a podpořit obnovu postižených tkání. Těmto požadavkům vyhovují pro své specifické ovlivňování metabolismu chrupavky tzv. chondroprotektiva - látky pozitivně ovlivňující a stabilizující chrupavku. Nejvýznamnějšími chondroprotektivy jsou kolagenní peptidy, extrakt z Boswellia Serrata a glykosaminoglykany - chondroitinsulfát a glukosaminsulfát. Tyto látky mají pozitivní účinky v procesu osteoartrózy, zlepšují fyzikálně-mechanické vlastnosti kloubní chrupavky, obnovují kloubní funkci, snižují bolestivost a zvyšují kloubní pohyblivost. Lze je s úspěchem a bez obav používat i jako prostředek prevence kloubních onemocnění. Kortikosteroidy, nesteroidní antirevmatika a analgetika Nesteroidní antiflogistika (Equipalazone, Finadine, Meflosyl, Rheuphlogin aj.) mají rychlý protizánětlivý účinek a přináší okamžitou úlevu od bolesti. Jejich podávání je proto velmi výhodné především v akutním stadiu onemocnění. Nepostihují však příčiny onemocnění a jejich dlouhodobé užívání mnohdy patologický proces ještě urychluje, neboť je spojeno s výskytem různých vedlejších účinků. Pouhé odstranění bolesti vede obvykle k tomu, že nemocné zvíře dále přetěžuje své klouby a tím chorobný proces ještě zhoršuje. Při injekčním podávání kortikosteroidů (např. Acutol, Opticortenol) dochází také k okamžité úlevě, současně však kortikosteroidy způsobují ničení chrupavky, zastavují proces proteosyntézy až na 6 měsíců a tím pádem neumožňují hojení a obnovu postižených tkání. Jejich efekt je navíc pouze krátkodobý (2 - 3 týdny). Chondroprotektiva = látky ochraňující kloubní chrupavku Nejvýznamnějšími chondroprotektivy jsou kolagenní hydrolyzát CHP, extrakt z Boswellie Serrata a glykosaminoglykany - GAG tj. chondroitinsulfát a glukosaminsulfát, které patří do skupiny látek SYSADOA, což jsou látky pomalu působící na projevy osteoartrózy. Tyto látky mají pozitivní účinky v procesu osteoartrózy, zlepšují fyzikálně-mechanické vlastnosti kloubní chrupavky, obnovují kloubní funkci, snižují bolestivost a zvyšují kloubní pohyblivost. Na rozdíl od kortikosteroidů a nesteroidních antiflogistik nemají chondroprotektiva bezprostřední analgetický účinek, ale efekt nastupuje se zpožděním 3 - 5 týdnů. Po vysazení však jejich pozitivní efekt přetrvává 2 - 6 měsíců. Nemají žádné vedlejší negativní účinky a lze je s úspěchem a bez obav používat dlouhodobě i jako prostředek prevence. Kolagenní peptidy, jejichž zdrojem je hydrolyzovaná kolagenní želatina, ovlivňují metabolismus buněk kloubní chrupavky i kosti a podporují syntézu fyziologického typu kolagenu. To znamená, že umožňují dorůstání a obnovu postižené chrupavky. Podmiňují mechanické vlastnosti chrupavky, především její pevnost. Zabraňují dalšímu úbytku chrupavek, zlepšují hybnost a zmírňují bolestivost. Zvyšují hustotu kostní tkáně a umožňují lepší vazbu minerálních látek. Díky podávání kolagenních peptidů dochází ke zvýšení pevnosti kloubních chrupavek, k pozastavení procesu osteoartrózy, ke zlepšení pohyblivosti a k odstranění bolesti v kloubech. Kolagenní peptidy ovlivňují metabolismus buněk kloubní chrupavky i kosti a zvyšují tvorbu kloubního kolagenu o 100 %. Kolagen podmiňuje mechanické vlastnosti kloubní chrupavky, především její pevnost a pružnost. Perorálně podaný kolagenní hydrolyzát CHP dodává potřebné stavební látky pro obnovu kloubní chrupavky, subchondrální kosti i ostatních tkání kloubního systému jako vazů a šlach. Zabraňuje dalšímu úbytku chrupavek, zlepšuje hybnost a zmírňuje bolestivost. Zvyšuje hustotu kostní tkáně a umožňuje lepší vazbu minerálních látek. Účinky kolagenního hydrolyzátu na kloubní onemocnění koní byly ověřeny klinickou studií v SRN na 50ti holštýnských hřebcích, dlouhodobým testováním na sportovních a dostihových koních, opakovanými humánními studiemi prof. Adama a velkou mezinárodní klinickou studií pod vedením prof. Moskowitze, prezidenta Mezinárodní společnosti pro výzkum osteoartrózy. V různých studiích byl kolagenní hydrolyzát klinicky testován na 2188 pacientech, vždy s pozitivními výsledky na pohyblivost kloubů. Při podávání kolagenního hydrolyzátu koním byl prokázán pozitivní vliv na pohyblivost kloubů a růst kvalitní kopytní rohoviny. Zlepšila se kvalita srsti, urychlilo se hojení ran a drobných poranění. Boswellin® je extrakt z Boswellia Serrata s vysokým obsahem boswellových kyselin. Boswellové kyseliny vykazují protizánětlivé a analgetické účinky, obnovují krevní cévy poškozené zánětem a zlepšují krevní oběh a výživu postižených tkání. Důsledkem působení účinných látek Boswellinu® je zmírnění bolestivosti, snížení otoků, snížení ranní ztuhlosti a zvýšení pohyblivosti kloubů. Účinné látky pomáhají při akutním postižení i chronických zánětech. Pozitivní účinky vykazují i při zánětech svalstva a šlach. Účinné látky Boswellinu® potlačují proliferaci tkání při zánětu a potlačují odbourávání pojivových tkání včetně šlach. Mechanismus účinku je podobný jako u nesteroidních antirevmatik, avšak bez vedlejších účinků na gastrointestinální trakt. Boswellové kyseliny jsou efektivním protizánětlivým a antiartritickým prostředkem, jak při osteoartróze, tak i při revmatoidní artritidě, revmatismu měkkých tkání a bolestech zad. Chondroitinsulfát a glukosaminsulfát váží v kloubní chrupavce vodu a zabezpečují tak její vhodné mechanicko-elastické vlastnosti. Stimulují syntézu fyziologického typu proteoglykanů a mají schopnost snižovat aktivitu enzymů poškozujících kloubní chrupavku. Pozitivně ovlivňují metabolismus chrupavky a mají protizánětlivé účinky. Významnou pozitivní vlastností chondroitinsulfátu a glukosaminsulfátu je schopnost vázat vodu a zabezpečit tak vhodné mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky, především její pružnost. Účinnost chondroitinsulfátu a glukosaminsulfátu potvrdila řada studií jak humánních tak i veterinárních. Protizánětlivý efekt chondroitinsulfátu potvrdil např. Romca a kol. (1998), inhibici enzymů poškozujících kloubní chrupavku Paroli a kol. (1991) a Conte a kol. (1995). V případě glukosaminsulfátu řada studií dokazuje jeho efektivní vstřebávání a zabudování do chrupavkových tkání. Glukosaminsulfát podporuje syntézu vlastních glykosaminoglykanů, má protizánětlivý účinek a pozitivně ovlivňuje proces osteoartrózy. Hanson a kol. provedli v roce 1997 sérii klinických studií zabývajících se vlivem chondroitinsulfátu a glukosaminu na kloubní onemocnění koní, které potvrdily pozitivní vliv chondroitinsulfátu a glukosaminu na snížení bolestivosti a zlepšení pohyblivosti kloubů. Methylsulfonylmethan (MSM) je také přírodním zdrojem organicky vázané síry. Síra je nezbytná zejména pro tvorbu příčných vazeb v kolagenu. Tyto disulfidické můstky jsou odpovědné za pevnost a stabilitu na kolagen bohatých tkání, tj. kloubních chrupavek, šlach, vazů, ale i ostatních tělních pojivových tkání. Z hlediska kloubního zdraví má tedy MSM význam především pro formaci kolagenu. Organicky vázanou síru lze dodat také aminokyselinami methionin, cystin, cystein a taurin. Příznivé účinky na kloubní onemocnění má také podávání antioxidantů, především vitamínu E se selenem a vitamínu C. Z minerálních látek je vhodný přídavek manganu, mědi a zinku. Šlachy a vazy sportovních koní Zánět šlach ohýbačů a středního mezikostního svalu je závažným a bohužel poměrně častým onemocněním sportovně využívaných koní. O tom, která ze tří šlach bude zánětem postižena, v podstatě rozhoduje druh sportovního zatížení koně. Zatímco zánět šlachy povrchového ohýbače prstu se považuje přímo za typickou nemoc z povolání cvalových a jezdeckých koní, zánět šlachy hlubokého ohýbače se vyvíjí nadměrným odrazem, jak je tomu zvláště u skokových koní. Prvním náznakem akutní zánětlivé reakce je viditelné zduření postiženého úseku šlachy, který je na pohmat teplejší a na tlak bolestivý. Kulhání se dostavuje tehdy, když je šlacha porušena mikroskopickými trhlinkami, které jsou spojeny s krevním výronem a celkovým poškozením šlachových vláken. Protože zánětlivá reakce ve šlachových svazcích odezní rychleji než stihne proběhnout proces obnovy šlachových vláken, vytváří se často na postižené šlaše jen nedokonalá a méně hodnotná náhradní tkáň, která je velmi náchylná k opětovnému poškození. To je příčina častých recidivid a chronických průběhů šlachových onemocnění. Účinné látky pro posílení šlach a vazů Pro své výrazné protizánětlivé vlastnosti je při zánětech šlach velmi vhodné podávání Boswellinu®. Protizánětlivé vlastnosti extraktu z Boswellia Serrata jsou dány přítomností komplexu boswellových kyselin. Boswellové kyseliny inhibují 2 enzymy vyvolávající zánět, a to 5-lipoxygenasu (která vytváří zánětlivé leukotrieny) a Human Leukocyte Elastasu (HLE), která podněcuje v tkáních spuštění zánětlivých procesů. Mechanismus účinku je podobný jako u nesteroidních antirevmatik bez jejich vedlejších účinků na gastrointestinální trakt. Boswellin® je proto možné použít jako jejich bezpečnou alternativu. Boswellové kyseliny mají i výrazné analgetické účinky a obnovují krevní cévy poškozené zánětem a zlepšují krevní oběh. Urychlují tak výživu a i odvod škodlivých zplodin metabolismu z postižené šlachy. Chondroitinsulfát a glukosaminsulfát hydratují postiženou šlachu, zlepšují její elasticitu a působí protizánětlivě. Nově budovaná šlachová tkáň je díky přísunu glykosaminoglykanů plnohodnotná a má požadované mechanicko-elastické vlastnosti, především pak dostatečnou pružnost. Pamatováno by mělo být vždy na zabezpečení příjmu kvalitní plnohodnotné bílkoviny, která obsahuje všechny esenciální aminokyseliny. Nejvhodnější z tohoto hlediska je příjem kolagenních peptidů , neboť sama šlacha je tvořena převážně kolagenem a přísun kolagenních peptidů usnadní a urychlí regeneraci poškozených šlachových vláken a zajistí jejich pevnost. Antioxidanty odstraňují z tkáně šlachy volné radikály, které se v postižené šlaše hromadí a prohlubují její poškození. Velmi vhodným antioxidantem je doplňkový selen, který by měl být v kombinaci s vitamínem E. Dalšími vhodnými antioxidanty jsou rutin nebo některý jiný bioflavonoid a vitamín C. Prospěšné je také podávání lysinu, biotinu, zinku, mědi a vitamínů skupiny B. Naopak nevhodné je podávat doplňky se železem. Přebytek železa může negativně ovlivňovat využití ostatních minerálů a zpomalovat hojení šlachových lézí.