Tisk

3.1.
2006

Sysadoa - metoda první volby při léčbě osteoartrózy

Autor: Ing. Lenka Kerhartová

Onemocnění pohybového aparátu a především kloubů patří mezi nejčastější příčiny návštěv ve veterinárních ordinacích. Rozvoj kloubních onemocnění je podmíněn nejčastěji nesprávným nebo nadměrným zatěžováním zvířete, neustále se opakujícími mikrotraumaty, trvalou stereotypní zátěží kloubů, vrozenými či získanými chybnými postaveními kloubů, stárnutím a výživou bez dostatku látek vyživujících kloubní chrupavku. Styčné plochy kloubů jsou pokryty chrupavkou, která má řadu funkcí a mimo jiné také tlumí nárazy, jimž jsou klouby vystaveny. Kloubní chrupavka je vysoce specializovaná pojivová tkáň tvořená chondrocyty, kolagenem, proteoglykany a vodou. Unikátní schopnosti kloubní chrupavky jsou založeny právě na vlastnostech kolagenu a proteoglykanů. Kolagen představuje základní hmotu kloubní chrupavky a podmiňuje její pevnost a pružnost. Na kolagenní vlákna se pak dále váží řetězce glykosaminoglykanů, které váží v chrupavce vodu a podmiňují její viskózo-elastické vlastnosti. Bohužel, kloubní chrupavka je jednou z nejdříve stárnoucích a odumírajících tkání v organismu. Vlivem onemocnění a s věkem dochází v kloubní chrupavce k poškozování chondrocytů, destrukci kolagenních vláken a k rapidnímu poklesu hladiny glykosaminoglykanů. Tyto změny mají za následek rozvoj degenerativních kloubních onemocnění, především osteoartrózy. Artróza ať již primární či sekundární postihuje nejprve kloubní chrupavku a synovialis, v dalším průběhu se onemocnění rozšiřuje a postihuje i ostatní části kloubu, kosti, vazy a vazivové pouzdro. Dochází k deformaci kloubu a částečné nebo úplné ztrátě jeho funkce. Poškozením kolagenní pojivové tkáně a chondrocytů a díky ztrátě proteoglykanů a vody ztrácí kloubní chrupavka svoji elasticitu a kluzkost. Produkty rozpadu chrupavky poškozují synoviální membránu a ta ztrácí svoji ochranou a výživnou funkci. Následují sklerotizace subchondrální kostěné ploténky, zbytnění a smrštění kloubního pouzdra a tvorba osteofytů. Léčba artrózy není jednoduchá a největší naděje na úspěch je v jejích počátečních stadiích. Symptomatická léčba pomocí analgetik a nesteroidních antirevmatik (NSA) přináší okamžitou úlevu, avšak nepostihuje příčiny a jejich dlouhodobé užívání mnohdy patologický proces ještě urychluje nebo je spojeno s výskytem různých vedlejších účinků. Pouhé odstranění bolesti použitím analgetik vede obvykle k tomu, že nemocné zvíře dále přetěžuje své klouby a tím chorobný proces ještě zhoršuje. Protizánětlivé a analgetické působení NSA je vázané na útlum cyklooxygenázy, které je ovšem doprovázeno nežádoucími účinky gastrointestinálními, renálními a jinými. Při podávání kortikosteroidů sice dochází většinou k okamžité úlevě, současně však kortikosteroidy způsobují ničení chrupavky, zastavují proces proteosyntézy až na 6 měsíců a tím pádem neumožňují hojení a reparaci postižených tkání. Jejich efekt je navíc pouze krátkodobý (2 – 3 týdny). Správná léčba by měla normalizovat narušený metabolismus a složení mezibuněčné hmoty, zvláště pak kolagenu a tím zastavit progresi patologických pochodů, tj. utlumit odbourávání chrupavkové substance, zlepšit výživu a podpořit reparaci postižených tkání. Těmto požadavkům vyhovují pro své specifické ovlivňování metabolismu chrupavky tzv. chondroprotektiva - látky pozitivně ovlivňující a stabilizující chrupavku. Nověji se tyto látky označují SYSADOA tj. Symptomatic Slow Acting Drugs of Osteoarthrosis. Mezi SYSADOA řadíme např. kolagenní peptidy, glukosaminsulfát (GS), chondroitinsulfát (CS), extrakt z Boswellie Serraty a kyselinu hyaluronovou. Tyto látky obvykle nemají bezprostřední analgetický účinek, ale efekt nastupuje se zpožděním 3 – 5 týdnů (výjimkou je extrakt z Boswellie Serraty, kde se analgetický účinek projevuje obvykle do 5ti dnů od počátku podávání). Jejich pozitivní vliv však přetrvává 2 – 6 měsíců. Kolagenní peptidy ovlivňují metabolismus buněk kloubní chrupavky i kosti a podporují syntézu fyziologického typu kolagenu. Kolagenní peptidy zvyšují syntézu kloubního kolagenu o 100 %. Podmiňují mechanické vlastnosti chrupavky, především její pevnost a pružnost. Zabraňují dalšímu úbytku chrupavek, zlepšují hybnost a zmírňují bolestivost. Zvyšují hustotu kostní tkáně a umožňují lepší vazbu minerálních látek. Kolagenní peptidy jsou vstřebávány ze zažívacího traktu a jsou přednostně kumulovány v kloubní chrupavce. Maximálního množství kolagenního hydrolyzátu v chrupavce je dosaženo po 48 hodinách po podání. Chrupavkou kumulované kolagenní peptidy jsou schopné přimět chrupavkové i kostní buňky k produkci mladých kolagenních řetězců, což přispívá k regeneraci kloubních chrupavek, subchondrální i kostní hmoty. To vede k zastavení procesu osteoartrózy, zlepšení pohyblivosti a odstranění bolesti v kloubech. Chondroitinsulfát a glukosaminsulfát patří do nejvýznamnější skupiny glykosaminoglykanů přirozeně se vyskytujících v kloubní chrupavce. Glykosaminoglykany stimulují syntézu fyziologického typu proteoglykanů a mají schopnost snižovat aktivitu enzymů poškozujících kloubní chrupavku. Pozitivně ovlivňují metabolismus chrupavky a mají protizánětlivé účinky. Významnou pozitivní vlastností chondroitinsulfátu a glukosaminsulfátu je schopnost vázat vodu a zabezpečit tak vhodné mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky. Glykosaminoglykany mohou také stimulovat produkci kyseliny hyaluronové, která je součástí kloubní tekutiny a pozitivně tak ovlivňovat hydrataci kloubní chrupavky. Obě látky vykazují analgetický účinek, který není vázán na útlum syntézy prostaglandinů a tudíž nemají nežádoucí účinky typické pro NSA. Extrakt z Boswellia Serrata je obsahuje vysoké množství boswellových kyselin, které vykazují protizánětlivé a analgetické účinky, obnovují krevní cévy poškozené zánětem a zlepšují krevní oběh a výživu postižených tkání. Důsledkem působení extraktu je zmírnění bolestivosti, snížení otoků a zvýšení pohyblivosti kloubu. Účinné látky pomáhají při akutním postižení i chronických zánětech. Pozitivní účinky vykazují i při zánětech svalstva. Účinné látky potlačují proliferaci tkání při zánětu a potlačují odbourávání pojivových tkání. Mechanismus účinku je podobný jako u nesteroidních antirevmatik, avšak bez vedlejších negativních účinků na gastrointestinální trakt. Účinek extraktu z Boswellie Serrata je velmi rychlý a nastupuje obvykle do 5ti dnů od počátku podávání.