Tisk

1.12.
2004

Řízení pohlavního cyklu u feny a kočky

Autor: Stefano Romagnoli, Dipl, ECAR, Universita di Padova, Italia

Progestogeny (PG) – syntetické analogy progesteronu (nazývané též progestiny), jsou farmaceutické sloučeniny, užívané nejčastěji k řízení pohlavního cyklu domácích zvířat. Pro dočasné (léčba začíná krátce před nástupem proestru) nebo delší (léčba začíná v anestru) odložení hárání nebo pro potlačení hárání (léčba začíná po nástupu proestru) jsou používány následující progestogeny: medroxyprogesterone acetat (MPA) megestrol acetat (MA) proligeston (PR) chlormadinone acetat (CMA) delmadinone acetat (DMA) norethisterone acetat (NTA) melengestrol acetat (MGA) Z klinického pohledu fungují tyto sloučeniny na podobném principu blokády nebo produkce GnRH z hypothalamu. Tyto produkty mají vliv na různé složky reprodukčního a endokrinního systému (např. hyperplazie endometria, hyperplazie tkání mléčné žlázy, snížená produkce adrenokortikosteroidů, zvýšená produkce prolaktinu a růstového hormonu, rezistence na inzulin) a dále též některé lokální reakce na kůži v místě vpichu a změny v chování jedince (zvýšení apetitu a tělesné hmotnosti, lehce snížené libido u samců). U březích fen a koček může použití progestogenů způsobit maskulinizaci plodů, pokud jsou tyto látky podány v časném stadiu březosti nebo oddálení porodu, pokud jsou aplikovány v poslední dekádě březosti. Klinická doporučení pro bezpečné použití progestogenů Všechny výše uvedené jevy jsou reverzibilní a většinou nezpůsobují problémy u mladých a dospělých jedinců, pokud není jejich podávání příliš dlouhodobé a jsou dodržovány doporučené dávky. Obecně je považováno za dostatečné opakování léčby 6 měsících. Při dlouhodobější léčbě je doporučováno každé 4 – 6 měsíců ponechat feně jedno až dvouměsíční odpočinek. Většina fen a koček snášejí šestiměsíční intervaly v léčbě dobře. Jedinci s již existujícími problémy, jako je subklinický diabetes, mikroskopické tumory v mléčné žláze nebo cystická hyperplazie endometria mohou vykázat zhoršení tohoto stavu v důsledku léčby progestogeny. Při rozhodování, zda použít, či nepoužít PG, záleží na posouzení aktuálního stavu každého pacienta. V následujících případech by neměly být PG použity: - protrahovaně působící sloučeniny, jako je MPA či PR by neměly být používány před nástupem pohlavní dospělosti u koček, kde mohou vyvolat dlouhodobou hypertrofii mléčné žlázy, která může v některých případech ohrožovat život. U prepubertálních jedinců se doporučuje použít nejdříve krátkodobě působící preparát (MA) perorálně po dobu 1 – 2 týdnů a pak ho nahradit preparátem s dlouhou účinností, což odstraní nežádoucí vedlejší účinky. - nepoužívat u březích fen, kde mohou způsobit fetální dědičné defekty a pozdní porod, přičemž může dojít k úmrtí plodu v děloze - nepoužívat u fen s falešnou březostí, během léčby PG klinické příznaky pseudogravidity zmizí, ale po přerušení léčby se znovu objeví a mohou být silnější - nepoužívat u fen během diestru. Stadium cyklu by mělo být upřesněno buď cytologicky, nebo vyšetřením hladiny progesteronu a léčba by měla započít v anestru - nepoužívat u fen s krvácením z pochvy či dělohy, veškeré s tím související stavy může použití PG zhoršit - nepoužívat u pacientů s diabetem, v případě podezření v průběhu léčby není od věci provést vyšetření hladiny glukózy - nepoužívat u fen s prodlouženou říjí bez přesné diagnostiky tohoto stavu, který může být způsoben ovariálními cystami a léčba progesteronem není v tomto případě vhodná Ideálním pacientem pro použití PG je dospělá postpubertální fena v anestru. Před aplikací dlouhodobě působících přípravků je vhodné získat následující klinické informace: - zjistit, zda se fena nehárala v minulých 1 – 2 měsících, což by znamenalo, že je fena v diestru - kompletní klinické vyšetření - palpace mléčné žlázy pro vyloučení uzlíků v tkáni - vaginální výtěr pro vyloučení říje V menší míře se používají k regulaci pohlavního cyklu androgeny v USA, přičemž používaný přípravek výrobce pro tento účel nedoporučuje. Ve stadiích zkoušek je také použití GnRH implantátů, které oddalují říji o 5 – 18 měsíců, přičemž poté dochází k obnovení cyklu. Zatím tyto preparáty nejsou pro veterinární použití dostupné.


Překladatel:
MVDr. Zbyněk Lonský

Veterinární ošetřovna
Počátecká 1013/5
140 00 Praha 4
tel.: +420 261264278
e-mail: dr.zbynek@worldonline.cz