Tisk

15.10.
2004

Přístup ke zvířeti jako k homeopatickému pacientovi

Autor: MVDr. Simona Müllerová

V naší republice jsou dva základní směry homeopatie – francouzská a anglická škola. Francouzská se zaměřuje více na fyzické symptomy a u jednoho pacienta podá 1 – 4 léky v krátkém časovém úseku. Anglická škola upřednostňuje duševní stránku a podává jeden lék na delší období. Každý homeopat má svůj individuální přístup, většina kombinuje homeopatii i s jinými alternativními metodami. U humánních pacientů volím meditaci a speciální masáž, což je součástí anamnézy a upřednostňuji pohled anglické homeopatie. U zvířecích pacientů je někdy nemožné odhalit psychické pozadí, takže volím postup Francouzů. Nejdůležitější pro mě je ulevit pacientovi v co nejkratší době a teprve potom řešit „jeho celého“. Ne každý má zájem měnit svůj životní postoj nebo přiznat své pocity. U chronických případů s akutní homeopatií nevystačíme, příznaky na určitou dobu zmizí, ale vrátí se nebo přijdou jiné. Je třeba řešit psychický stav, ústřední myšlenku, pocit, který se dá poznat při masáži nebo meditaci, pokud ho pacient nevyjádří sám. Někteří psi, méně často kočky, ale vůbec ne potkánci nebo činčily mají výrazný psychický obraz. Jelikož jsem studovala a stále studuji humánní homeopatii a máme doškolování i pediatrická, protože pro mě jsou zvířata rovná lidem, baví mě studovat povahy živých bytostí. Zajímá mě každý, kdo se stane mým pacientem, protože v okamžiku zahájení léčitelské práce miluji každého pacienta, není pro mě problém srovnávat popisy lidí v obrazech homeopatických léků se zvířaty. Problém je pouze v tom, že oni nemluví jako miminka, takže anamnéza závisí na vcítění majitele, na jeho pozorovací schopnosti, na vyjadřování. Všeobecně na tom, co zvíře pro člověka znamená. Pokud majitel zná zvyky i zlozvyky, chutě i averze, zájmy a sklony svého zvířete, můžeme přistoupit k metodě anglické homeopatie a použít jeden lék na delší dobu s opakováním nebo bez. Práce homeopata spočívá v tom, že s klientem hovoří a dělá si poznámky. Ty potom studuje a repertorizuje. Repertorium je obrovská kniha, různí autoři vypracovali různě rozsáhlá repertoria, v něm jsou seřazeny příznaky a projevy pacientů, zhoršení a zlepšení, a k nim jsou přiřazovány léky. Léky jsou vypsány několika druhy písma podle intenzity vyjádření příznaků. Homeopat pak vyhledává, kolik léků se vyskytuje v nejvyšších stupních u všech nebo všech příznaků. Dále se snaží zjistit jedinečnost pacienta, to co je typické, zvláštní, ojedinělé, a příznak hledá v repertoriu. Když získá několik typů, nastupuje jeho znalost materie Mediky (podrobný popis jednotlivých léků) a intuice, případně zkušenost. To, že homeopat hledá v obrovských knihách neznamená, že má malé znalosti, nýbrž že má velkou zodpovědnost. U zvířat tedy nejčastěji podáváme lék na akutní stav, případně několik léků, přičemž homeopat určí kombinování a posloupnost. Přestože je už mnoho homeopatik bez receptu, neměla by se používat bez konzultace s homeopatem. Případ by se mohl zamotat nebo by majitelem zvolený lék mohl překrýt jiný důležitý příznak. Rozhodnete–li se pro homeopatickou léčbu u svého zvířete, než navštívíte homeopata, zamyslete se nad jeho povahou a projevy, shrňte si v hlavě, od kdy trvá problém, se kterým přicházíte, co mu předcházelo a za jakých podmínek je stav měnil nebo mění. Zjištění anamnézy u zvířete trvá půl hodiny i déle. Čím více zvířátko znáte, tím déle budete odpovídat na nejrůznější dotazy, ale o to lépe a přesněji mu bude určen lék. Ze zkušenosti vím, že i když majitel své zvíře téměř nezná a chce řešit jednu konkrétní věc, homeopatický lék dodá pacientovi životní energii a tedy i větší psychickou pohodu. I když se nemusí podařit nemoc vyléčit nebo ani zastavit, průběh se zpomalí a pacient se cítí lépe. Vždycky stojí za to to zkusit.