Tisk

12.9.
2006

Poruchy chování psů a koček, související s příjmem potravy

Autor: Xavier Manteca, BVSs, MSc, PhD, Universita Barcelona, Španělsko

Nejzajímavějšími poruchami chování souvisejícími s příjmem potravy u psů je obezita a koprofagie (požírání výkalů). Obezitu lze definovat jako zvýšení tělesné hmotnosti u více než 15 % nad ideální váhu s ohledem na plemeno, pohlaví a věk. Obezita u psů v posledních letech paralelně kopíruje nárůst obezity u lidí. V některých zemích tento problém postihuje až 25 % psí populace. Příčinou obezity je nadměrný kalorický přísun, neodpovídající potřebě jedince. Tato nerovnováha vzniká v první řadě nadměrným přísunem potravy a je prohlubována sníženou fyzickou aktivitou. Některá plemena mají zvýšenou tendenci ke vzniku obezity. Patří mezi ně bígl, kokršpaněl a labradorský retrívr. Z hlediska pohlaví jsou nejvíce postiženy kastrované feny. Z veterinárního hlediska je obezita posuzována jako skutečné onemocnění. Obézní zvířata se obecně dožívají nižšího věku. Obezita funguje jako predispoziční faktor onemocnění jako jsou cukrovka a artróza. V tomto ohledu je nutné upozorňovat majitele, že nadváha je forma nevhodného způsobu výživy. Programy redukce nadváhy jsou obvykle založeny na využití nízkokalorických diet a důsledného dodržování nepřidávání jakýchkoli pamlsků. Někteří majitelé nejsou schopni tato doporučení dodržovat. Podle názoru odborníků je to způsobeno citovou vazbou majitele ke zvířeti a snahou odměňovat jej kousky potravy. Koprofagie je definována jako požírání výkalů svých vlastních, jiných psů nebo zvířat či člověka. Z etologického pohledu je koprofagie daleko větším problémem pro majitele než pro psa. Zcela přirozená koprofagie se vyskytuje u fen v období kojení. K odstranění problému koprofagie je nutno provést podrobnou studii chování jedince. Někteří psi vykazující tento stav žijí v prostředí s nízkou stimulací okolními vlivy, bez kontaktu s osobami či jinými psy. Takovéto omezení svobody v období socializace štěněte zvyšuje pravděpodobnost vzniku tohoto problému v budoucnosti. Pro koprofagii neexistuje jediná terapie, protože každý případ musí být posuzován individuálně. Naopak u koček je velmi častým symptomem anorexie, jejíž důsledky jsou velmi vážné a mohou končit i smrtí. Příčiny anorexie jsou různé a zahrnují jak orgánová onemocnění, tak poruchy chování. Pokud podrobným šetřením vyloučíme orgánová onemocnění, můžeme začít uvažovat o poruše chování jako možné příčině. Vznik tohoto problému může vyvolat stresový faktor související například se změnami v dietě nebo v prostředí, ve kterém zvíře žije. V případech anorexie, vyvolané stresem souvisejícím se změnami v prostředí, je nutné odstranění stresujícího faktoru dočasná medikace anxiolytiky. Jiným častým problémem u koček je požírání kousků vlny nebo jiných textilních vláken. Začínají kousky vlny a časem přejdou k jiným textiliím či umělé hmotě. Pohyby při tomto zlozvyku jsou obdobné, jako když malé kotě saje od matky. Někteří autoři předpokládají, že problém je častější u předčasně odstavených koťat ve věku 2 až 4 týdnů věku. Léčba zahrnuje různá doporučení, mezi něž patří trestání kočky posprejováním vodou či umístění kočce odporných věcí na postižená místa. Někteří autoři doporučují zvýšení obsahu hrubé vlákniny v krmivu a toto krmivo ponechat kočce k dispozici celý den


Překladatel:
MVDr. Zbyněk Lonský

Veterinární ošetřovna
Počátecká 1013/5
140 00 Praha 4
tel.: +420 261264278
e-mail: dr.zbynek@worldonline.cz