Tisk

12.3.
2005

Ortodontie

Autor: Cecilie Gorrel, GB

Možnosti léčby zahrnují ortodontický přístup, ale v mnoha případech též krácení zubů s následující endodontickou léčbou (pokud dojde k otevření pulpy). V dalších případech je preferována extrakce. Cílem veškeré léčby je odstranění potíží pacienta. Estetické dopady jsou až na druhém místě. U člověka jsou na prvním místě při řešení poruch skusu problémy zdravotní (predispozice k periodontálním onemocněním, problémy funkční (s jídlem a mluvením) a psychologické (estetické). U člověka nezáleží na tom, zda je porucha skusu vrozená či dědičná, abychom řešili, zda léčit, či léčbu odmítnout. U psů nemůže být jediným hlediskem k provedení léčby pouze přání majitele, aby se pse mohl účastnit výstav. Zde je nutno rozlišit, zda je konkrétní porucha skusu dědičná či nikoli. Ortodontická korekce skusu je kontraindikována v případě, že se jedná o dědičný problém, ledaže by byl jedinec současně kastrován. Důvodem pro tento přístup je zabránit šíření dědičné vady uvnitř plemene. Některé země již přijaly legislativu s tímto související. Ortodontický pohyb zubů lze popsat jako déletrvající působení tlaku na zub, jehož výsledkem je pohyb zubu, přičemž dochází k remodelaci kosti v okolí zubu. Kost na straně, kde je zubem tlačena se rozpouští a umožňuje pohyb zubu a naopak kost na straně tahu je nově stavěna, čímž umožňuje zubu zůstat v nové pozici. Ideální situace by nastala, kdyby k rozpouštění a stavbě kosti docházelo na obou stranách v rovnováze. Obvykle rovnováha není možná a rychleji dochází k úbytku kosti na straně tlačené, a proto je nutná retenční fáze, při které je zub zadržován v nové pozici, zatímco dochází ke stavbě nové kosti na straně tahu. Optimální ortodontickou silou je taková, která pohybuje zubem rychle, bez strukturálního poškození a minimální bolestivostí pacienta. Faktory, které je nutno brát v úvahu jsou vždy směr, rozložení a délka působení síly. Ideální je jemná kontinuálně působící síla. Kromě aplikovaných ortodontických sil je nutno mít na paměti normální růstové procesy a dále síly, vznikající funkcí rtů, tváří a jazyka, které spolupůsobí na výsledek léčby. Možné komplikace ortodontického pohybu zubu zahrnují onemocnění pulpy, vnější resorpci kořene, zvýšenou pohyblivost zubu a bolest.


Překladatel:
MVDr. Zbyněk Lonský

Veterinární ošetřovna
Počátecká 1013/5
140 00 Praha 4
tel.: +420 261264278
e-mail: dr.zbynek@worldonline.cz