Tisk

7.7.
2005

Onemocnění pankreatu u psů - akutní pankreatitida

Autor: MVDr. Jan Vajc

Akutní pankreatitida je zánětlivé onemocnění pankreatu. Literární prameny uvádí nejčastější výskyt u obézních zvířat středního a vyššího věku, v současné době se vyskytuje i u zvířat v optimální kondici a nižších věkových kategorií. Častějšími pacienty bývají psy menších plemen. V rozvoji akutní pankreatitidy hraje hlavní roli aktivace trávicích enzymů uvnitř pankreatu a následná autodigesce panktreatu. Bezprostřední příčina této aktivace zůstává většinou neznámá. Jednou z možností je požití nadměrného množství tuku, případně bílkovin po předchozím hladovění nebo náhlá změna kvality krmiva z nevyvážené krmné dávky na plnohodnotnou stravu nebo nadměrný příjem kvalitního plnohodnotného krmiva. Pankreas má v organismu dvě funkce: 1. produkce inzulínu Regulace metabolismus sacharidů v organizmu. 2. produkce pankreatické šťávy Kromě anorganických látek (Na2CO3, K,Cl, Na, Ca, HCO3, Zn aj.) a organických látek (albuminy, globuliny, mucin, cholesterol, lipoidy), obsahuje trávicí enzymy (trypsin, chymotrypsin, amyláza, lipáza, cholesterolesteráza, peptidázy, elastáza, ribonukleáza, deoxiribonukleáza), které jsou nejdůležitější složkou pankreatické šťávy. Etiologie: Akutní pankreatitida může mít několik příčin: 1. operační zákrok v dutině břišní 2. trauma dutiny břišní (např. autoúraz) 3. infekční agens (E.coli, Klebsiela pneumonie) 4. urémie 5. endotoxémie 6. aplikace některých léčiv - (kortikoidy, azathioprin, cytostatika, furosemid, tetracyklin, sulfonamidy, estrogeny, vagomimetika, metronidazol aj.) 7. hyperadrenokorticismus 8. dietetologická chyba a) v poslední době se objevují případy, kdy majitel dlouhodobě podává zvířeti nekvalitní krmiva, obsahující převážně sacharidovou složku a náhle změní na krmivo s vysokým obsahem bílkovin a tuků oproti předešlé krmné dávce b) ve snaze tzv. "přilepšit zvířeti" především v období svátků dopřeje zvířeti jednorázově velkou dávku plnohodnotného krmiva v adlibitním množství, přičemž na tak velký jednorázový přísun bílkovin a tuků není trávicí trakt připravený Klinické příznaky: Klinické příznaky při akutní pankreatitidě jsou velmi různé, od mírných až po šokový stav organizmu, může dojít k mnohočetným orgánovým selháním až k exitu. Charakteristickým klinickým příznakem je náhlý nástup změn - tzv. akutní břicho. Mezi nejčastější klinické příznaky patří: 1. apatie, anorexie, vomitus, dehydratace 2. průjem (někdy s příměsí krve) nebo naopak obstipace 3. febrílie 4. bolestivost při palpaci v epigastru 5. meteorismus 6. stáze střevní peristaltiky 7. zaujímání abnormálního postoje 8. v některých případech ikterus, v těžkých případech šok, selhání ledvin Diagnostika: 1. RTG vyšetření - většinou vykazuje nespecifický nález 2. USG vyšetření 3. Laboratorní vyšetření - leukocytóza, neutrofilie, hypokalcémie, hypokalémie, hyperlipidémie, zvýšená aktivita ALT, AST. ALP, zvýšené hodnoty lipázy, TLI, močoviny. Pro diagnostiku je méně specifické stanovení amylázy Diferenciální diagnostika: 1. intoxikace 2. ileus 3. peritonitis 4. nefritis 5. hepatopatie Makroskopické změny na pankreatu: Edematizace, krváceniny, nekrózy, fibrózní adheze, u některých případů bez makroskopických změn. Terapie: Cílem terapie je udržení intravazálních tekutin, perfuze pankreatu, snížení pankreatické sekrece, zmírnění bolesti. 1. dostatečná hydratace 2. hladovka - cca 24-72 hodin, záleží na odezvě pacienta 3. nízkotučná dieta - nízkotučná dieta je charakterizována nízkým obsahem tuků a vlákniny, vysokým obsahem lehce stravitelných sacharidů, středním obsahem kvalitních bílkovin a především vysokou stravitelností. Musí mít optimální poměr W6 : W3 MK (5 - 10 : 1), zvýšený obsah vitamínu E a vitamínu B12. U některých pacientů po akutní pankreatitis může být dietoterapie doživotní záležitostí. Minimální doba podávání nízkotučné diety je 3 měsíce. 4. analgetika - butorphanol, meperidin 5. antiemetika - chlorpromazin, metoclopramid, thiethylperazin 6. antibiotika - cefalosporiny, enrofloxacin, ciprofloxacin, amikacin 7. ostatní léčiva používaná při akutní pankreatitis - inzulín (řešení hyperglykémie), heparin (zabránění tromboembolizace a zajištění perfuze pankreatu) 8. suplementace pankreatických enzymů - některé publikace uvádí, že perorální substituce pankreatických enzymů zmírňuje abdominální bolestivost, tyto suplementy podáváme pouze při možnosti zvířete přijímat potravu (Panzytrat, Pancreolan forte, Pangrol atd.) Závěrem lze konstatovat, že akutní pankreatitis je velmi vážné onemocnění, vznikající ve velmi krátké době a při nedostatečné intenzivní terapii může dojít i k exitu zvířete. Majitele zvířat bychom měli instruovat, jakým způsobem nejlépe používat krmiva a především v jakém množství. Vždy se snažíme podávat plnohodnotná krmiva s vysokou stravitelností a optimálním složením pro danou věkovou kategorii zvířat. Velmi obezřetní bychom měli být při změně jednoho druhu krmiva na jiný. Je nutné vždy uplatňovat způsob postupného zařazování nového typu krmiva po dobu cca 7 dní. Principem je postupné snižování hmotnostního podílu staré krmné dávky a zvyšování podílu nového krmiva. Majitelům zvířat se musíme snažit zdůraznit, že náhlá změna krmiva - tzv. přilepšení nebo enormní příjem krmné dávky může způsobit u psa trávicí poruch, někdy i s fatálním koncem. V neposlední řadě doporučuji používat velmi opatrně a uvážlivě pooperační diety s vysokým obsahem energetické hodnoty. I v tomto případě se může jednat o náhlý nadměrný přísun bílkovin a tuků, který může mít negativní efekt na trávicí trakt a na pankreas.