Tisk

1.3.
2001

Nové směry ve veterinárním zubním lékařství

Autor: C. Corell, United Kingdom

Koncem dubna loňského roku se v Amsterdamu konal světový kongres veterinárních lékařů, přinášíme informace o některých tématech, která na něm zazněla.

Periodontální onemocnění je nejčastějším onemocněním dutiny ústní u malých zvířat. V současnosti byly vyvinuty speciální diety a žvýkačky pro ústní hygienu, které snižují ukládání dentálních depozit (plak a kámen) a mají tak pozitivní vliv na zdraví periodontálních tkání. Endodontická onemocnění jsou v praxi malých zvířat též častá. Komplikonvanou zlomeninu korunky, při které dojde k odhalení dřeně, nelze ponechat bez léčby. Možnostmi jsou extrakce nebo endodontická léčba. V mnoha případech je možnost volby mezi totální pulpektomií s plněním kořenového kanálu nebo klasickou léčbou a uzavřením zubu. V současnosti jsou doporučovány spíše metody konvenční léčby kořenového kanálu.    Vliv složení krmné dávky na periodontální onemocnění   Periodontální onemocnění je souhrnný termín, používaný k popisu zánětu periodontálních tkání, vyvolanému zubními depozity. U gingivitis jsou zánětlivé procesy omezeny na dáseň. U periodontitis jsou zánětem postižena periodontální ligamenta a alveolární kost. Konečným důsledkem periodontitis je destrukce tkání a následné vypadnutí zubu. Periodontální onemocnění lze kontrolovat důslednými opatřeními, vedoucími k omezení tvorby zubního plaku. U člověka je jediným efektivním opatřením časté, nejméně každodenní čištění chrupu. To se prokázalo jako účinné též u psů. Několik studií se zabývalo mechanickými vlivy složení krmné dávky na ukládání plaku a zubního kamene. Tyto upravené suché diety a žvýkačky pro zubní hygienu redukují ukládání zubních depozitů a také závažnost gingivitis, avšak nedokáží udržet zdravé dásně bez současného čištění chrupu. Přesto bylo prokázáno, že snížení závažnosti gingivitis je prevencí vzniku periodontitis. Vliv textury krmné dávky na vznik gingivitis nebyl přesně určen.  Kromě mechanického čištění zubů, podporuje krmivo, které je žvýkáno, vylučování slin. Sliny obsahují antibakteriální substance, napomáhající udržování dutiny ústní v čistotě. Uvažuje se také o vlivu žvýkání na zpevnění alveolární kosti a periodontálních ligament (vláken), což snižuje riziko vzniku periodontitis. Důkazy, podporující tuto teorii, však chybějí. Takže není žádné kouzelné krmivo, kterým bychom krmili své miláčky, aby neonemocněli periodontitidou. Pravidelné denní čištění chrupu zůstává jedinou nejefektivnější metodou k ozdravění zanícených dásní a pak udržení jejich dobrého zdravotního stavu. Avšak mechanické omezení ukládání zubního plaku a kamene pomocí dietetických opatření je dobrou podpůrnou metodou, kterou lze doporučit majiteli.    Modifikace konvenční léčby kořenového kanálku    Léčba kořenového kanálku je indikována v případě vzniku nevratného patologického procesu v dřeni u zralého trvalého zubu na strategickém místě, který je periodontálně v pořádku a chceme ho raději ponechat na místě, než vytrhnout. Úspěšná endodontická léčba vyžaduje pečlivé odstranění zbytků zubní dřeně a mikroorganismů z kořenového systému, vyplnění kořenového systému inertní, antibakteriální substancí a vyplnění zbylého prostoru. Hlavním cílem plnění kořenového kanálku je jeho dokonalé uzavření vůči periodontálním tkáním a zamezení průniku tkáňových tekutin, fungujících jako živné médium pro zbytky bakteriálních kultur uvnitř kanálku a též zamezení průniku bakterií z krevního řečiště. Ideální výplň kanálku by měla být nedráždivá, rozměrově stabilní a schopná zaplnit kanál do stran a směrem k hrotu, též by neměla být pórovitá a odolná proti tkáňovým tekutinám. Dále by měla být nerozpustná, bakteriostatická, rentgenokontrastní, nezabarvující, lehce zpracovatelná v potřebném pracovním čase a lehce odstranitelná, pokud je třeba. Calcium hydroxid byl poprvé představen Hermanem v roce 1930, jako výplňové médium, přičemž jeho použití je dodnes v endodontické léčbě široce rozšířeno. Jeho využití zahrnuje omezení resorpce kořene v důsledku zánětu, stimulaci hojení a užití k přímému i nepřímému krytí dřeně.


Překladatel:
MVDr. Zbyněk Lonský

Veterinární ošetřovna
Počátecká 1013/5
140 00 Praha 4
tel.: +420 261264278
e-mail: dr.zbynek@worldonline.cz