Tisk

26.7.
2005

Nová – přírodní cesta terapie giardiózy u psů !?

Autor: MVDr. Pavla Holá

Giardióza je známé parazitární onemocnění trávícího aparátu zvířat i lidí, které je rozšířeno po celém světě včetně zemí s vysokým hygienickým standardem. U postižených jedinců způsobuje opakované průjmy, které mohou vést k celkovému oslabení organismu, poruchám růstu a podobně. Onemocnění se snadno šíří orofekální cestou mezi zvířaty v chovu a zatím nebyl zcela vyloučen ani možný přenos ze zvířat na člověka. Na český trh s veterinárními přípravky nyní přichází nový preparát na přírodní bázi, jehož hlavním účinkem by měla být právě eliminace původce tohoto onemocnění u psů. Kromě toho lze při jeho užívání sledovat i vliv na optimální složení střevní mikroflóry tzv. účinek prebiotický. Pro majitele psů pak bude jistě zajímavá i schopnost tohoto preparátu omezovat zápach moči a exkrementů zvířat.

Giardióza (starší název lamblióza) patří mezi nejrozšířenější onemocnění parazitárního původu trávícího systému psů. Jejím původcem je prvok – jednobuněčný živočich, zvaný Giardia lamblia. Jeho vegetativní (tj. rostoucí a množící se) stádia zvaná trofozoity se lokalizují v tenkém střevě, kde se přichycují na povrch sliznice. Jejich působením dochází ke zkracování střevních klků, atrofii kartáčového lemu a následně k omezení vstřebávání tuků, některých vitamínů a zinku do organismu. Po namnožení začne parazit tvořit klidová velmi odolná stádia tzv. cysty, které jsou vylučovány trusem. Tak kontaminují vodu a prostředí a po jejich pozření jiným živočichem či člověkem se uzavírá jejich životní cyklus. Hlavním klinickým projevem giardiózy jsou průjmy různé intenzity s vysokou tendencí k recidivám. Psi ztrácejí na kondici, zhoršuje se jim kvalita srsti a podobně. Ke klinickým projevům obvykle dochází u mláďat nebo jiným onemocněním či jinak oslabených jedinců. U některých zvířat je Giardia schopna navodit hypersenzitivní reakci, která se projevuje kožními změnami. Velmi časté je však i tzv. asymptomatické (tj. bez klinických projevů) nosičství, které přispívá k rychlému šíření původce tohoto onemocnění. Infekci lze potvrdit parazitologickým vyšetřením trusu. Problém diagnostiky spočívá v nepravidelném a přerušovaném vylučování cyst. U jednotlivých pacientů je nutné vyšetřit 3 až 5 vzorků trusu odebraných v průběhu týdne. Terapie byla do dnešní doby otázkou opakovaného podávání chemických preparátů jako např. metronidazol či fenbedazol. Na český trh s veterinárními nutričními doplňky nyní přichází nový přírodní preparát Yuccan. Jeho hlavním účinkem je schopnost ničit vegetativní stadia i spory Giardie lamblie. Za tuto funkci vděčí tento preparát své hlavní složce - extraktu z pouštní rostliny Yucca sidigera. Konkrétně pak tzv. saponinům. Tyto látky mají schopnost narušovat buněčné membrány – struktury tvořící vnější plášť mikroorganismů, nutné pro jejich přežití. Saponiny procházejí trávícím preparátem beze změn své chemické struktury a nedochází k jejich vstřebávání do organismu. Doposud nebyly popsány žádné negativní vedlejší účinky ani kontraindikace (na rozdíl např. od benzodiazepinů kontraindikovaných pro svou mutagenitu a teratogenitu u gravidních fen). Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epizootologické situaci (prevalence v populaci psů v ČR se pohybuje kolem 5,5%) je nutné ošetřit všechny jedince vylučující cysty bez ohledu na intenzitu klinických příznaků. Při zjištění giardiózy u některého zvířete ve společném chovu je doporučováno přeléčit všechna chovaná zvířata. Kromě antiprotozoického účinku Yuccanu stojí za zmínku jistě i jeho efekt prebiotický, tedy schopnost omezovat postantibiotické či jinak způsobené dismikrobie. Yuccan jako komplex tedy představuje nutriční doplněk, který reguluje v několika směrech zdravý stav a správnou funkci gastrointestinálního aparátu psů. Kromě tohoto léčebného efektu si jistě získá oblibu mezi chovateli i schopností omezovat zápach moči a exkrementů zvířat.