Tisk

1.11.
2007

Následky očkování a injekce

Autor: MVDr. Simona Müllerová

Očkování je vpravení do těla upravených cizorodých látek schopných v organismu vyvolat tvorbu protilátek (nikoli onemocnění) proti původci, který způsobuje onemocnění a tvorbu protilátek. Očkování se provádí injekcí.

Injekce, tj. vpich, je vpravení, vstříknutí léčivých tekutin. Záměrně uvádím rozdíl v těchto dvou pojmech, protože majitelé je často zaměňují. Injekcemi léčíme, ale očkováním se snažíme navodit žádoucí imunitní reakci těla. A bojovat proti původci vlastními silami. Protože zvířata mají nežádoucí reakce na injekce i očkování, pokusím se poradit, jak tyto reakce homeopaticky zmírnit. Panika před ordinací Pro aplikaci injekcí jsou na těle zvířete místa, kde je buď méně cév, nebo více svaloviny, a tudíž je riziko poranění nervu nebo cévy je tudíž menší. Ke zranění však může dojít, přestože lékař dodržuje postup. Někteří psi totiž mají panický strach z lékaře a často se brání ošetření tak, že může při zákroku dokonce dojít k jejich zranění. Pokud se pes pokouší o rychlý panický únik, je dobré mu dát hodinu předem a opakovaně několik minut před vstupem do ordinace Aconitum 30 CH. Pokud bojuje až na lékařském stole a majitel ho drží násilím, podáme Arnicu 15–30 CH. Pro psa, který bojuje, štěká, piští a zmítá se jako o život a je schopen zranit majitele, dáme buď Chamomillu 30 CH, nebo Hepar sulfur15 CH. Arsenicum album 15–30 CH pomáhá pejskům, kteří jsou štíhlí, u lékaře vzteklí, strašně bojí se o sebe tak, jako by měli umřít. Někteří psi se bojí, leží a musíte je doslova táhnout do ordinace. Tento strach odblokuje Gelsemium 30 nebo 200 CH podané hodinu předem a opakovaně několik minut před vstupem do ordinace. Pro nervózní, pobíhající psi se sklonem k agresi je vhodné Argentum nitricum 30 CH. Veškeré problémy související se vpichem zmírníme pomocí Ledum palustre 9 nebo 15 CH, četnost a délka podání závisí na závažnosti onemocnění. Pokud místo po aplikaci jen krvácí, urychlíme hojení Arnicou 9 CH. V případě následné modřiny podáváme Arnicu 9 nebo 15 CH několikrát denně po dobu několika dnů. Jestliže máme podezření, že došlo při vpichu k poškození nervu, podáváme Hypericum 15 CH po celou dobu nutnou k regeneraci nervu, tj. 3–6 týdnů. Nejzávažnější reakce Nejzávažnější reakcí na injekci je vznik bradavice nebo nádoru. Zejména kočky mívají sklon k nádorům vznikajících týdny až měsíce po vpichu. Psi zase mají velmi často jednu nebo dvě bradavice jako následek antibiotické léčby. Bradavice jsou velké přibližně 1 cm, spíše plošné, leskle červené. Výborně reagují na homeopatika na čištění těla po lécích, zejména Thuyu 9 CH (viz foto). Místně je vhodné natírat bradavici thujovým olejem nebo jodovými přípravky. Reakce na očkování Reakce na očkování vypadají jinak. Samozřejmě následky vpichu mohou být stejné, ale reakce těla na antigeny ve vakcíně nebo na ředidla vakcíny jsou různé. Nejlepší je příprava psa na očkovaní týden předem (Silicea, Oscillococcinum, Thuya, Thymuline). Drobné malé pupínky, klasickou kopřivku léčím Urticou 15 CH podanou opakovaně po půl hodině až do snížení výskytu pupínků a následně pokračuji jen po několika hodinách. Obvykle kopřivka zmizí do druhého dne. Otok velikosti fazolky léčím Ledum a Siliceou 9 CH, a to 2-3x denně po dobu dvou týdnů. Velký otok, který se zmenší po přiložení studeného obkladu, je indikací pro Apis 30 CH, podávaný opakovaně po 15 minutách až do zmírnění příznaků. Apis je vhodný také na otoky v obličeji po očkování nebo na celkové prosáknutí těla. U pejsků, kteří reagují na očkování atypicky, je nezbytně nutná jejich příprava před další vakcinací homeopatikem. Jde o přemrštěnou reakci imunitního systému a každé další setkání s týmž antigenem může být horší. Je to obdobné jako u alergie.