Tisk

1.12.
1998

Genetické problémy v chovu severských plemen psů

Autor: MVDr. Roman Kvapil

Každý chovatel by chtěl, aby jeho odchov byl co nejlepší a bez výskytu vývojových vad. Jednou z podmínek, aby chov nebyl jen množením, je znalost těch vývojových vad, které se u daného plemene vyskytují a příčiny, které je vyvolávají. Na základě těchto znalostí je poté zodpovědný chovatel schopen vytvořit účinný systém odhalování a kontroly vad, vyskytujících se v chovu. Každá vada představuje buď strukturální nebo funkční defekt organismu, který může sám o sobě jedince vyřadit ze života nebo alespoň představuje velké riziko pro život toho jedince, který je danou vadou postižen. Vývojová vada, kongenitální defekt, může mít celou řadu příčin. Mezi tyto příčiny počítáme: 1. faktory prostředí - nazýváme jinými slovy jako teratogenní faktory,patří mezi ně toxiny, viry, léky, stopové prvky a fyzikální faktory prostředí např. záření. 2. faktory výživy - v převážné většině případů jde o nedostatky některých živin ve stravě 3. genetické faktory - faktory determinované genetickým materiálem rodičů Jak jsem již uvedl, jednou z příčin vývojových vad jsou genetické faktory, jež vyvolávají genetické vady. Tyto mohou být buď rozpoznány již při narození, nebo během života daného jedince. Pokud je tato vada odhalena, můžeme se pokusit ji na základě znalosti modu dědičnosti i z chovu eliminovat. Proto, abychom mohli zavést účinný systém selekce a přitom nedošlo k velkému zúžení chovné populace, musíme znát některé faktory ovlivňující rozšiřování vady v populaci daného plemene. Jde o tyto faktory: - velikost populace - počet postižených jedinců v chovu - způsob dědičnosti daného znaku Kromě těchto faktorů podstatnou měrou snažení o eliminaci vady ovlivňuje ochota chovatelů spolupracovat na odhalování genetických vad a potom někdy i omezující podmínky pro jejich eliminaci z chovu. Nicméně, myslím si, že každý z nás by chtěl, aby byla odchovávána jen zdravá štěňata. V následující tabulce jsou uvedeny genetické vady popsané v literatuře, jejichž výskyt byl zaznamenám u daných severských plemen psů. Jednotlivými genetickými vadami se potom budeme věnovat v dalších pokračováních.

Samojed

Aljašský malamut

Sibiřský husky

Pulmonální stenóza
Atriální septální defekt

  

 

   

Paralýza laryngu

Celkový albinismus

    

Hemofylie A

Nedostatek faktoru VII
Hemofylie B
Hemolytická anémie

Von-Willebrandova nemoc
Hemofylie A,B

Dysplazie kyčelního kloubu

Dysplazie kyčelního kloubu
Chondrodysplasie

Dysplazie kyčelního kloubu

Hypomyelinace

 

Cereberální hypoplasie
Senzorické neuropatie

Ranální dysplazie

Primární hypoplasie ledvin
Renální dysplasie

Ektopický ureter

Colobom optického nervu
Dystrofie kornei
Distichiasis
Entropium
Mikrophtalmie
Persistentní pupilární membrána
Primární glaukom
Progresivní atrofie retiny
Refrakterní povrchový vřed rohovky
Retinální odloučení s kataraktou
Dysplazie retiny
Uveodermální syndrom

Glaukom
Colobom optického nervu
Dystrofie kornei
Progresivní retinální atrofie
Refrakterní povrchový vřed rohovky
Heterochromie iridis
Hemeralopie

 

Entropium
Heterochromie
Glaukom
Chronická superficiální keratitis
Dystrofie kornei
Korneální endotheliální dystrofie
Luxace čočky
Palpebrální neoplasie
Persistentní pupilární membrána
Progresivní retinální atrofie
Dysplazie retiny
Uveodermální syndrom

Nasodernální dysgeneze

  

 

 

 

Kryptorchismus

Diabetes mellitus

Juvenilní diabetes mellitus