Tisk

1.11.
1998

FRONTLINE® - antiparazitární přípravek proti blechám a klíšťatům u psů a koček

Autor: MVDr. Michal Gojda

FRONTLINE® je reprezentantem nové generace zevních antiparazitik - fenylpyrazolů, skupiny látek, které otevírají novou etapu v boji proti obtížným parazitům psa a kočky - blechám a klíšťatům. Jejich zrod se datuje do první poloviny devadesátých let, kdy byla ve Francii vyvinuta první molekula této skupiny pro veterinární použití - fipronil. Pod obchodním názvem FRONTLINE® jej vyrábí největší světový výrobce veterinárních biopreparátů a léčiv MERIAL. Tato látka splňuje požadavky na vlastnosti moderního antiparazitika v nejvyšší možné míře, jakou současný stupeň vývoje umožňuje. Jeho aplikace je vnější - po použití neproniká přes kůži do nitra organismu, ale zůstává fixován na povrchu kůže prostřednictvím pevné vazby na tukové složky kožního mazu. Navíc proniká do chlupových váčků a mazových žlázek kožní škáry, odkud je pozvolna uvolňován zpět a dlouhodobě tak zajišťuje obnovu účinné koncentrace na povrchu kůže a na srsti. Další významnou výhodou je kromě zmíněné liposolubility (rozpustnosti v tucích) mimořádně nízká hydrosolubilita (rozpustnost ve vodě), která znamená minimální ztráty fipronilu např. koupáním či zmoknutím. Ochrana zvířete proti blechám je tak zajištěna na 2 - 3 měsíce po jediném ošetření, aniž by kontakt s vodou, včetně použití šamponu, významně snižoval protekční účinek. Vzhledem k tomu, že k usmrcení parazitů napadnuvších svého hostitele dochází rychle a v dostatečném předstihu před zahájením bleší reprodukce, je schopen tento přípravek, při pravidelně opakované aplikaci v intervalech 2 měsíců, eliminovat postupně bleší populaci i v podmínkách poměrně silně zamořeného prostředí, v němž pes či kočka žijí zpravidla společně s člověkem, a které může poskytovat vhodné podmínky všem vývojovým stádiím výše zmíněného cizopasníka. K produkci vajíček samičkami blech totiž dochází nejdříve po 4 dnech od uchycení na hostiteli, resp. 36 - 48 hodin po prvním nasátí krve. Šance parazitujících blech na dosažení schopnosti reprodukovat potomstvo je tudíž nepatrná, uvážíme-li, že fipronil usmrcuje cizopasníky po kontaktu řádově v minutách až maximálně několika hodinách. Účinnost fipronilu není navíc omezena pouze na blechy, ale zahrnuje i další obtížné cizopasníky psů a koček, z nichž největší význam mají klíšťata. Proti nim dokáže Frontline® chránit minimálně 1 měsíc a vyloučit tak nejenom zbytečné ztráty krve, zvláště při masivním napadení sajícími členovci, ale i riziko klíšťaty přenášených infekčních onemocnění, u nás především Lymské boreliózy. V neposlední řadě při hodnocení tohoto prototypu moderního a dnes již ve světě i u nás mimořádně úspěšného antiparazitika nelze opomenout hledisko bezpečnosti. Způsob účinku je totiž výrazně selektivní - blokuje funkci tzv.GABA receptorů nervových buněk parazitů, které jsou k fipronilu podstatně citlivější než tytéž mikrostruktury u savců (pokud by u nich došlo náhodně k masivní kontaminaci přípravkem). Riziko možné otravy je tak v případě Frontlinu označováno za extrémně nízké, což potvrzují i několikaleté zkušenosti z jeho dosavadního používání. FRONTLINE® představuje významný pokrok ve vývoji ochranných přípravků proti zevním cizopasníkům našich čtyřnohých společníků. Rychlost účinku, spolehlivý efekt, dlouhodobé působení po jediné aplikaci, odolnost proti vodě, kombinovaná účinnost proti blechám i klíšťatům současně, vysoký stupeň bezpečnosti jak pro ošetřené zvíře, tak i pro ošetřujícího člověka a rodinné příslušníky či jiné osoby, které jsou následně se psem či kočkou v kontaktu i možnost jeho použití u štěňat a koťat činí z Frontlinu® ideální přípravek, který se těší značné oblibě a veterinárními lékaři celého světa je pro antiparazitární léčbu i prevenci u společenských zvířat doporučován nejčastěji.