Tisk

27.7.
2006

Exotické parazitózy u psů VI.

Autor: Ivan Stuchlý

Gnatostomóza Původce: Gnathostoma spinigerum z kmene hlístic (Nematoda) Výskyt: Afrika, Asie, Amerika, Austrálie, jižní Evropa Parazitace: Místem parazitace cizopasníků, kteří měří 10 – 30 mm, je žaludeční stěna, v níž vytvářejí uzlovité cysty. Oplozená vajíčka se z prasklé cysty dostávají do žaludku a tělo hostitele opouštějí s trusem. Aby jejich vývoj mohl pokračovat, musejí se dostat do vody. Larvy, které se v nich vyvinou, se uvolňují a vyhledávají první mezihostitele, kterými jsou drobní korýši, buchanky (např. rodu Cyclops). Infikované korýše musejí pozřít ryby, které jsou druhými mezihostiteli. Mohou to být ryby různých druhů. Vzniká v nich vývojové stadium schopné nakazit hlavního (finálního) hostitele. Invazní larvy se nacházejí ve vazivových cystách velikosti 1 – 3 mm ve svalovině. Příležitostnými (paratenickými) hostiteli mohou být obojživelníci, plazi, ptáci i savci. Konečný (hlavní) hostitel se nakazí pozřením tepelně neupraveného rybího masa nebo ulovením a pohlcením paratenického hostitele v jehož tkáních jsou invazní larvy. Tyto larvy se v zažívacím traktu hlavního hostitele uvolní z cyst, pronikají přes stěnu žaludku do břišní dutiny, do jater, do svaloviny a dalších tkání, vracejí se do břišní dutiny a teprve pak, po vývoji trvajícím 3 měsíce, kdy migrovali organismem, se pevně usadí ve stěně žaludku. Způsobují její hyperplazii ("zesílení") a vytvářejí v ní duté, silnostěnné vazivové útvary o průměru 3 – 4 cm. Ty jsou vyplněny množstvím cizopasníků. Žaludeční stěna vředovatí a nekrotizuje, takže v krajním případě může dojít (zvláště u koček) k její perforaci a vzniku akutní peritonitidy (zánětu pobřišnice), která může skončit smrtí postiženého jedince. Napadený pes trpí poruchami trávení, příznaky gastritidy (zánětu žaludeční sliznice), případně peritonitidy. Někdy může, obzvlášť u psů, parazitóza probíhat skrytě (inaparentně), bez příznaků. Diagnosticky je třeba se přesvědčit o stavu žaludeční stěny ultrasonograficky, rentgenologicky (s kontrastní náplní) nebo endoskopicky. V trusu a ve zvratcích se hledají vajíčka typického tvaru. Nutno ovšem pamatovat, že vajíčka nejsou produkována kontinuálně, a proto jedno vyšetření s negativním nálezem nic neznamená. Je třeba je několikrát, vždy v odstupu několika málo dní, opakovat. Léčba a prevence: Doporučují se kombinovaná anthelmintika s obsahem některého benzimidazolu (mebendazolu, flubendazolu, oxibendazolu), pyrantelu a praziquantelu. V rámci prevence se v oblastech s trvalým výskytem gnatostomózy nesmějí psi (a kočky) krmit syrovými rybami a syrovým drůbežím masem a vnitřnostmi.