Tisk

10.5.
2006

Exotické parazitózy u psů V.

Autor: Ivan Stuchlý

Dirofilarióza Původce: Dirofilaria immitis (vlasovka psí) z kmene hlístic (Nematoda) Výskyt: Jižní Evropa, Asie, Amerika. Do střední Evropy může být zavlečen s importovanými psy. Parazitace: Dospělí jedinci se zdržují v pravé srdeční předsíni a komoře, v plicních arteriích a v duté žíle hostitele, jen zřídka jinde. Jsou to poměrně dlouzí cizopasníci, samci měří 12 – 18 cm, samice 25 – 30 cm. Samice nesnášejí vajíčka, ale rodí živé larvičky zvané mikrofilárie. Mikrofilárie se zdržují v nočních hodinách v periferních oblastech těla, v periferní krvi. Tím se cizopasník přizpůsobuje denní (cirkadiální) aktivitě svých přenašečů. Přenašeči jsou komáři r. Culex a Anopheles. Komáři nejsou mezihostiteli, protože cizopasníci v nich neprodělávají žádný vývoj. Jsou přenašeči neboli vektory, kteří parazity přepravují na jiné hostitele. Přesto má pobyt mikrofilárií v nich pro nákazu psa určitý význam, neboť mikrofilárie přenesené transplacentárně (z feny na plody v děloze) nebo transfuzí se nevyvinou v dospělce. Mikrofilárie nasáté komárem spolu s krví se zdržují v jeho organismu a při dalším sání, na jiném hostiteli, prorážejí chitinovou stěnu jeho sosáku a spolu se slinami, které obsahují látky bránící srážení krve, pronikají do krevního oběhu dalšího hostitele. Krví se nechávají zanést na místa, kde se obvykle zdržují, do srdce a velkých cév. Zde může cizopasit až několik desítek, ba i hodně přes stovku vlasovek. Za více než 6 měsíců dospívají a samice začínají rodit mikrofilárie. Dospělci žijí u psů, pokud nejsou odstraněni vhodným anthelmintikem (léčivem proti cizopasným "červům"), 5 – 7 roků. Svojí parazitací vyvolávají zánět výstelky srdce a cév. Následuje srdeční slabost a embolie (vmetení krevní sraženiny neboli embolu do plicních tepen a jejich ucpání, vedoucí k nedokrevnosti cévou zásobené oblasti). To škodí plicní tkáni, v níž vznikají zánětlivá ložiska. Vyvíjí se cor pulmonale (doslova "plicní srdce"), což znamená chorobné rozšíření pravé srdeční komory, způsobené vysokým tlakem krve v malém oběhu. Oběhové potíže způsobené obturací (ucpáním) duté žíly vedou k poškození jater. U některých jedinců mohou mikrofilárie vyvolat alergickou pneumonii (zánět plic). Postiženého psa trápí dechové obtíže a kašel, trpí nechutenstvím a hubne. Někdy se objevují otoky, někdy má horečku. V moči lze najít krev. Mohou se též vyskytovat křeče podobné křečím při epiletickém záchvatu. Vzhledem k zeměpisnému rozšíření přenašečů může vývojový cyklus vlasovky psí probíhat i ve střední Evropě. Protože na druhovou příslušnost vektora nejsou tito parazité nikterak nároční, areál jejich rozšíření se rozrůstá. Nález mikrofilárií v periferní krvi (která musí být odebrána večer) je důležitý pro stanovení přesné diagnózy. Léčba a prevence: Používají se přípravky s obsahem ivermektinu, ale pouze ty, které jsou výslovně určeny pro perorální použití (tj. ve formě tablet podávaných ústy) u psů. Pokud jde o dávkování konkrétního přípravku a intervaly mezi jednotlivými aplikacemi, je nutno přísně dodržovat pokyny výrobce uvedené v příbalovém letáku. Injekční přípravky s obsahem ivermektinu nejsou pro použití u psů schváleny. Nově se používají preparáty s obsahem milbemycinoximu. Použitelné jsou i přípravky se selamektinem ve formě spotu. Někdy se používají též léčiva s obsahem levamisolu nebo jinými účinnými látkami. Nezbytnou součástí léčby je tromboembolická profylaxe (prevence ucpání cév vmetkem) a aplikace celkově posilujících léčiv. Před napadením komáry je nutno chránit psy vhodnými, pro ně určenými repelentními přípravky (např. s obsahem éterických olejů).