Tisk

10.5.
2006

Exotické parazitózy psů III.

Autor: Ivan Stuchlý

Filaroidóza a angiostrongylóza Původce: Filaroides hirthi a Angiostrongylus vasorum z kmene hlístic (Nematoda) Výskyt: Filaroides hirthi se vyskytuje na severu USA, v Kanadě, Japonsku, nalezen však byl i v Evopě, ovšem u jedinců pocházejících z uvedených oblastí nebo tam určitou dobu pobývajících. Angiostrongylus vasorum pochází z Jižní Ameriky, Afriky, Austrálie a jižní Evropy (jihozápadní Francie, sporadicky se objevuje, patrně jako zavlečený, i ve Švýcarsku, Maďarsku, Irsku a Německu). Parazitace: Oba druhy hlístic cizopasí v plicích psů a jsou původci tzv. verminózního (tzn. "červy" vyvolaného) zánětu plic (pneumonie) stejně jako u nás se vyskytující plicnivka liščí (Crenosoma vulpis) a Capillaria aerophyla. Filaroides hirthi, měřící 0,5 – 1,5 cm, se zdržuje přímo v plicním parenchymu (v plicní tkáni) hostitele, Angiostrongylus vasorum, jehož samci měří 14 – 18 mm a samice 18 – 25 mm, sídlí v jeho plicních artériích. U druhu Filaroides hirthi dochází k přenosu hlavně prostřednictvím fen odchovávajících štěňata, když je olizují a vyvrhují jim potravu. Oplozená vajíčka se spolu s vykašlaným hlenem dostanou do dutiny ústní a odtud se slinami či vyvrženou potravou do vnějšího prostředí. Nelze vyloučit, že se jimi, stejně jako štěňata parazitózou postižené matky, mohou nakazit i další hostitelé. Stejně tak je možné, že vykašlaná vajíčka budou polknuta a do vnějšího prostředí se dostanou s trusem hlavního hostitele. (Jde o tzv. geohelminta, který ke svému vývoji nepotřebuje mezihostitele.) Z vajíček se v zažívacím traktu hlavního hostitele líhnou larvy, které se provrtávají střevní stěnou do krevního oběhu a nechávají se zanést do plic, kde dospívají. Samice druhu Angiostrongylus vasorum jsou oviparní (ovoviviparní neboli živorodé). Larvy se provrtávají z krevního oběhu do dýchacích cest, jsou vykašlány, polknuty, procházejí zažívacím traktem a opouštějí tělo hostitele s trusem. K svému dalšímu vývoji potřebují mezihostitele, plže, suchozemského nebo vodního, do jehož těla pronikají aktivně. Prodělávají v něm další vývoj, svlékají se a mění ve stadia schopná nakazit dalšího hlavního hostitele. Pes se může infikovat pozřením mezihostitele, v jehož těle jsou invazní larvy. K požití plže však dojde spíše jen náhodou. Velmi důležití pro přenos na psa jsou proto atypičtí (neobvyklí, příležitostní čili parateničtí) hostitelé (obojživelníci, plazi, ptáci, drobní savci), pro něž byl infikovaný plž kořistí. Pes se většinou nakazí pozřením takového paratenického hostitele. Larvy v něm přebývající sice nemohou dokončit svůj vývoj, ale neztrácejí nic ze schopnosti nakazit konečného hostitele. (Jde o tzv. biohelminta, který ke svému vývoji potřebuje mezihostitele.) Larvy z těla mezihostitele nebo paratenického hostitele se uvolňují v trávicím traktu psa, provrtají se stěnou střevní a dávají se lymfou a krevním oběhem zanést do míst své obvyklé parazitace. Vyvolávají tak bronchitidu (zánět průdušek), bronchiolitidu (zánět průdušinek) a bronchopneumonii (zánět průdušek a plic). Postižení psi kašlou, hlavně v noci, někdy je kašel dávivý, jsou únavní, hubnou. Parazitóza může také probíhat dosti dlouho bez příznaků (asymptomaticky). Značné je nebezpečí druhotné bakteriální nebo virové infekce dýchacích cest. Vajíčka druhu Filaroides hirthi je třeba hledat ve výtěru z dutiny ústní a v trusu psa, larvy druhu Angiostrongylus vasorum se hledají v trusu hlavního hostitele. Při stanovení diagnózy je důležitá také anamnéza (údaje o předchorobí) zaměřená na zjištění případného dřívějšího pobytu psa v oblastech trvalého výskytu těchto cizopasníků. Léčba a prevence: Používají se přípravky obsahující fenbendazol, ivermektin nebo levamizol. Geohelmint Filaroides hirthi se může šířit i v našich podmínkách podobně jako např. škrkavka psí (Toxocara canis) a žádná opravdu účinná prevence proti němu v podstatě neexistuje kromě pravidelného preventivního odčervování přípravky s obsahem fenbendazolu podle pokynů výrobce použitého anthelmintika. Biohelmint Angiostrongylus vasorum nenachází v našich podmínkách, jak se zatím zdá, vhodné mezihostitele, a proto se zde nešíří.