Tisk

1.6.
2007

Dilatace a torze žaludku - nové poznatky!

Autor: Theresa W. Fossum, DVM, PhD, College of Veterinary Medicine, Texas, USA

Syndrom dilatace a torze žaludku (GDV/)je akutní onemocnění s úmrtností 20–45 % u léčených zvířat. Zvětšení žaludku je spojeno s funkční či mechanickou zábranou průchodnosti prostupu zažitiny žaludkem. Vyvolávající příčina je neznámá, ale jak jednou dojde k rozšíření žaludku, jsou přerušeny fyziologické možnosti odchodu plynů ze žaludku /krkání, zvracení a pylorické vyprazdňování/. Příčina GDV je neznámá, ale zcela jistě se vznikem tohoto syndromu souvisí tělesná aktivita po příjmu většího množství potravy či tekutin. Epidemiologické studie neprokázaly souvislost mezi vznikem GDV syndromu a krmením suchého krmiva na bázi sóji či cereálií. Bylo však prokázáno u plemene Irský setr, že jedinci krmení pouze jedním typem krmiva jsou náchylnější ke vzniku GDV, než jedinci krmení různými krmivy. Z toho lze vyvozovat, že u velkých a obřích plemen lze riziko GDV snížit přidáváním vařeného či konzervovaného krmiva ke granulím. Skrmování suchých krmiv, mezi jejichž čtvrtou hlavní složku patří oleje a tuky zvyšuje riziko vzniku GDV. Dalšími souvisejícími příčinami vzniku tohoto syndromu jsou anatomické predispozice, ucpání střeva, úrazy, primární poruchy pohyblivosti střeva, zvracení a stres. Klientům, vlastnící plemena se zvýšeným rizikem vzniku tohoto onemocnění doporučujeme následující: - krmení několika menších krmných dávek denně místo jedné velké porce - zabránění vzniku stresu během krmení (oddělení psů během krmení v domácnostech s větším počtem psů) - omezení fyzické aktivity před a po krmení - nepoužívat ke krmení vyvýšené umístění misky - nepoužívat k chovu jedince prvního stupně příbuznosti se zvířaty, jež mají v anamnéze onemocnění syndromem GDV - u vysoce rizikových jedinců provádět preventivní gastropexii (fixaci žaludku) - vyhledat veterinární pomoc okamžitě při příznacích nadýmání Obecně žaludek rotuje ve směru hodinových ručiček z pohledu chirurga hledícího ke hlavě psa, ležícího na zádech. Zadní dutá žíla a portální tepna jsou zaškrceny rozšířeným žaludkem, což omezuje přítok krve k srdci a způsobuje nedokrvení srdce. Obstrukční šok a nedostatečné prokrvení tkání postihuje srdce, ledviny, slinivku, žaludek a tenké střevo. Vznikají poruchy srdečního rytmu. Částečná nebo chronická dilatace a torze žaludku může u psů též vzniknout a je to obvykle zhoršující se, ale ne přímo život ohrožující onemocnění, spojené se zvracením, nechutí k žrádlu a hubnutím. Tito psi mohou mít chronické, navracející se příznaky, ale mezi jejich nástupem se jeví jako zdraví. Změna polohy žaludku je dočasné, bez jeho rozšíření. Pro diagnostiku je důležité opakované vícenásobné RTG vyšetření. Dilatace a torze žaludku vzniká nejčastěji u velkých plemen s hlubokým hrudníkem. (německá doga, výmarský ohař,bernardýn, německý ovčák, irský a gordonsetr, dobrman), ale byla též popsána u středních či malých plemen (náchylnější se zdá být baset a šarpej). Může vzniknout u psů jakéhokoli věku, ale náchylnější jsou psi středního věku a strarší psi. Rizikovější jsou jedinci s hlubším hrudníkem. Majitel pozoruje progresivně se rozšiřující tympanické břicho nebo jednoduše najde nadmuté, ležící zvíře. Psi projevují bolestivost a mohou být nahrbení. Časté je slinění, bezvýsledné nápinky na zvracení a neklid. Pro diagnostiku je nutné RTG vyšetření, které odhalí jednoduché rozšíření žaludku od dilatace s torzí. Před vyšetřením by zvíře mělo být dekomprimováno. Pacienta je nutno stabilizovat infuzemi, provést krevní vyšetření a podat mu antibiotika. Pokud jeví dýchací potíže, doporučuje se podání kyslíku maskou či nosním insuflátorem. Při zahájení protišokové léčby je nutno zvíře dekomprimovat. Co nejdříve po stabilizaci zvířete je nutno přistoupit k chirurgickému ošetření. Cílem této léčby je vyšetřit slezinu a žaludek a odstranit nekrotickou tkáň, dekomprimovat žaludek a napravit případnou změnu polohy, připevnit žaludek k břišní stěně, aby bylo zabráněno opakované změně jeho polohy. Tato fixace žaludku se nazývá gastropexie.


Překladatel:
MVDr. Zbyněk Lonský

Veterinární ošetřovna
Počátecká 1013/5
140 00 Praha 4
tel.: +420 261264278
e-mail: dr.zbynek@worldonline.cz