Tisk

1.10.
1998

Glykosaminoglykany - důležitý faktor ve výživě chrupavek

Autor: MVDr. Christian Härtel

Problémy pohybového aparátu u psů tvoří významnou skupinu chorob, nejen u starších psů. Velmi důležitou roli hrají artropatie nebo-li nejrůznější choroby kloubů , vyskytující se i u mladších psů převážně velkých plemen. Podíl onemocnění pohybového aparátu narůstá však samozřejmě s věkem zvířete. Nejčastěji se vyskytuje degenerativní onemocnění kloubů zvané též artróza. Artróza je chápána jako degenerativní onemocnění kloubních chrupavek. Nejčastějšími prvními klinickými příznaky jsou: bolestivost kloubů, kulhání, omezená pohyblivost postiženého kloubu, různé otoky a místní záněty kloubů jako takových. Zcela základním charakteristickým rysem pro artrózu ( či osteoartrózu, latinsky Osteoarthritis) je ztráta pružnosti chrupavky a přestavba struktury. Její elasticita (pružnost) je velmi závislá na obsahu vody v chrupavce, resp. v chrupavčitých mezibuněčných prostorech, které jsou vyplněny strukturní bílkovinou (kolagenními vlákny) a základní matrix (základní půda) skládající se z polysacharidových a bílkovinných molekul (proteoglakany) a kyseliny hyaluronové. Voda v chrupavce má nejen úlohu fyzikálně mechanickou, ale také metabolickou, tzn.umožňuje látkovou výměnu vlastní chrupavky . Ta se děje pohybem vody mezi v podstatě nekrvenou chrupavkou a cévami vyživovanou synoviální membránou ( výstelka kloubní dutiny), prostředníkem je zde synoviální (kloubní) tekutina.. Kloub a kloubní chrupavka: Kloubní chrupavka má nepostradatelnou roli pro optimální kloubní funkci. Její hladká tření prostá horní vrstva obklopená synoviální tekutinou má funkci tlumiče nárazů. Jednou ze zvláštních funkcí kloubní chrupavky je schopnost neustálé – nepřerušené regenerace jako odpověď na působící mechanickou sílu. Chrupavka sestává z buněk (chondrocytů), které se syntetizují a skládají v matrix. Jimi obklopená matrix dává chrupavce vlastnosti jako pružnost a pevnost. Kolagen, nepodajná viskósní bílkovina, propojuje chrupavčitou tkáň fyzikálně a podmiňuje její pevnost. Tlaková pružnost chrupavky je dána schopností proteoglykanů vázat vodu. Příjem a výdej vody může probíhat pouze u zdravé chrupavky s tloušťkou do 6 m, odpovídající obsah vody může tvořit 70 – 80%. Obsah vody v chrupavce je určován především kvalitou její matrix. Proteoglykany představují obrovské rozvětvené makromolekuly, jejichž součástí jsou glykosaminoglykanové řetězce (chondroitin sulfát a keratan sulfát) s nahromaděnými zápornými náboji. Díky jim jsou v makromolekule navázány i kationty Ca, Na, K, což vede k vzestupu osmotického tlaku a k proudění vody do makromolekul. Při běžném stárnutí chrupavky dochází ke snižování přítomných proteoglykanů, ty se současně stávají menšími a mění se také obsah glykosaminoglykanů v neprospěch chondroitin sulfátu. Kloubní chrupavka tak ztrácí své viskózně-elastické vlastnosti a stává se snázeji vnímavou k poškození. Nejčastěji se vyskytující artróza je důsledkem alterace (poškození) kloubních struktur jako jsou osteochondrózy, dysplasie kyčelních kloubů či osteoartritídy traumatického (úrazového) původu. S pojmem osteochondrózy (lat.Osteochondrosis) se pojí jedna skupina z velmi často se vyskytujících onemocnění a to u mladých psů na nezralém skeletu, resp. na růstových ploténkách dlouhých kostí a kloubních chrupavkách. Jedná se vlastně o narušený vývoj osifikace a tím dochází vlivem namáhání k následnému poškození. Nejčastěji se jedná o loketní či hlezenní kloub, které jsou velmi silně mechanicky zatěžovány. Onemocnění se objevuje především u rychle rostoucích, středně velkých až velkých, dynamických a temperamentních psích ras (např.NO, doga, bernardýn, irský setr, bobtail atd.). Osteochondróza je onemocnění mladých psů, kdy samci (psi) jsou častěji postiženi než-li samice (feny). Patologický proces v kloubní chrupavce začíná již před 4.měsícem věku zvířete, klinické kulhání se projevuje většinou mezi 4. až 8. měsícem stáří. Důsledkem zpomalené osifikace je silně zesílená chrupavka, která nemůže být dobře zásobena výživnými látkami. Bolesti se objevují teprve se vznikem fisur (štěrbin, prasklin) u zesílených chrupavek. Diagnosu veter.lékař velmi snadno stanoví palpačně a potvrdí RTG vyšetřením. Dysplasie kyčelních kloubů je jedno z nejčastěji se vyskytujících onemocnění skeletu psa. Statisticky trpí dysplasií více jak polovina psů, především velká a těžká plemena jako jsou čuvač, NO, doga, boxer, novofundlandský pes apod. Na příčiny původu vzniku dysplasie se různí. Důležitou roli zde hraje dědičnost tak i nezanedbatelná je i výživa zvířete. Klinicky se dysplasie se vyskytuje jako akutní forma ( především u mladých psů) a chronická forma (typická hlavně pro starší psy). V akutní fázi trpí psi těžkými bolestmi a silným kulháním, pro chronickou fázi je typická pomalá a opatrná chůze, ztuhlost a omezený pohyb v kyčlích. Základem boje proti artróze jsou látky nazývané jako chondroprotektiva potlačující procesy vedoucí k poškození chrupavky a současně podporující metabolismus (výživu) a tím správnou funkci chrupavky.Mezi nejúčinnější chondroprotektiva patří glykosamoniglykany (GAG) : Extrakt z měkkýšů: GAG získané z pohlavních ústrojí z novozélandských měkkýšů rodu Perna canaliculus. Historické kořeny používání GAG nalézáme v kultuře prapůvodních obyvatel Nového Zélandu – Maurů. Po celá staletí základem jejich stravy byli vedle sladkých brambor mořští živočichové, z nichž asi polovinu představovali a představují právě měkkýši z rodu Perna canaliculus vyskytující se pouze na novozélandském pobřeží. Fakt, že v populaci Maurů jsou revmatická onemocnění nezvyklá, přiměl vědce sledovat podrobněji jejich potravní zvyklosti. V sedmdesátých letech našeho století byl úspěšně extrakt z těchto měkkýšů podáván pacientům (lidem) s revmatickými a osteoartritickými (s artrózami) problémy. Zlepšila se výrazně pohyblivost těchto pacientů, zmenšila se také bolestivost při současném snížení rizika vedlejších nežádoucích účinků na organismus. Léčebný efekt extraktu z měkkýšů obsahujícího GAG je založen na principu blokády syntézy prostaglandinu, který vyvolává zánět jako takový. Touto blokací prostaglandinu je dán protizánětlivý účinek extraktu z měkkýšů. Proto v akutní fázi traumatizace kloubu-kloubní chrupavky (tzn. v období do 4 týdnů, tj. v počátečním stádiu bolesti) by se měl podávat přípravek obsahující extrakt z měkkýšů (CHASSOTON) za účelem opětovné obnovy kloubní funkce, snížení zánětlivé reakce a usnadnění regeneračního procesu chrupavky. Doplněním této léčby může být podávání přípravků s nasycenými mastnými kyselinami omega-3 (DERMANORM). Tyto opět působí proti zánětu a všem jeho příznakům tím, že pomáhají zbrzdit tvorbu prostaglandinů podporujících zánět. Chondroitinsulfát: Také u zvířat tzn. u koní a psů se velmi osvědčilo používání polysulfátových glykosaminoglykanů (PSGAG) při léčbě různých neinfekčních a traumatických poškozeních kloubních funkcí. Chondroitinsulfát patří k nejdůležitější skupině GAG v kloubní chrupavce. Chondroitinsulfát je k dispozici jako čistá substance k orálnímu podávání ve formě doplňkového krmiva (CANIVITON forte 10 , CANIVITON forte 30). PSGAG velmi účinně brzdí enzymy poškozující kloubní chrupavky, to je základní a nejdůležitější chondroprotektivní vlastnost chondroitinsulfátu při léčbě degenerativních kloubních onemocnění. Současně se příznivě uplatňuje doplňkový stimulační efekt syntézy chrupavky. Orální podávání chondroitinsulfátu patří na klinikách pro revmatologii k základním terapeutickým postupům při léčbě artróz. V závislosti na stáří a u pacientů již s existující artrózou ubývá chondroitinsulfát v chrupavčité tkáni a naopak se zvyšuje podíl nežádoucího keratansulfátu. Důsledkem je zhoršená výživa a snížená pružnost chrupavky, omezená pohyblivost zvířete atd. Chondroprotektiva obsahující chondroitinsulfát musí být podávána dlouhodobě ( po několik týdnů až měsíců). Při dlouhodobém testování na psech s  artrózami se léčebné podávání PSGAG projevilo výrazným zlepšením zdravotního stavu (vymizením otoků, snížením bolestivosti a hlavně zlepšením celkové pohyblivosti zvířezte).Polysulfátové glykosaminoglykany umožňují také preventivní ochranu kloubních struktur přirozeným způsobem a to biologickou substancí, která se v chrupavce fyziologicky vyskytuje. Chondroitinsulfát je oproti jiným GAG (např.hyaluronátu) orálně velmi dobře vstřebatelný. To vše jsou objektivní důvody, proč používání chondroitinsulfátu u psů neustále roste s velmi positivními výsledky. Studie na psech s dysplasií kyčelních kloubů (NO, labrador, doga, zlatý retriever apod.) prokázaly výrazné zlepšení klinického stavu zvířete: snížení kulhání, zlepšená pohyblivost. Po 8 měsíčním podávání chondroitinsulfátu nastalo u 80 % pacientů k výraznému a terapii odpovídajícímu zlepšení zdravotního stavu. Jako velmi vhodné se prokázalo také preventivní podávání chondroitinsulfátu k zamezení dysplasie kyčlí u psů se sklonem k tomuto onemocnění. Budoucnost terapie degenerativních kloubních onemocnění by neměla být odvislá pouze na zlepšení jejich symptomů jako je především bolest ( tím následné kulhání atd.), ale hlavní slovo by měly mít právě přípravky obsahující extrakt z měkkýšů a chondroitinsulfát, tzn.substance podporující opětovnou regeneraci kloubních chrupavek. Koncept pro úspěšnou terapii degenerativních kloubních onemocnění u psů sestává z krátkodobého podávání přípravku s obsahem extraktu z měkkýšů (CHASSOTON), popř. spolu s nenasycenými mastnými kyselinami (DERMANORM) a to po dobu ca. 4 týdnů a poté by mělo následovat dlouhodobé podávání přípravku s chondroitinsulfátem (CANIVITON Forte) a to minimálně po dobu 100 dnů.   Pro článek byla využita studie dr. Ulrike Sent, Grauelinkstr. 33, 40625 Düsseldorf, BRD