Kardiomegalie

Zvětšení srdce

Na rentgenovém snímku hrudníku vidíme typický nález u psa kardiaka. Nemocné srdce je v důsledku poruchy výkonnosti obrovsky zvětšené a vyplňuje téměř celý hrudní koš. Takový pacient - kardiak má už velmi výrazné klinické obtíže.